ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

    រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ រៀបចំចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជូនដល់អ្នកបើកបរត្រីចក្រយានយន្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា

    ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1436
    រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ រៀបចំចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជូនដល់អ្នកបើកបរត្រីចក្រយានយន្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែមេសារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ រៀបចំចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជូនដល់អ្នកបើកបរត្រីចក្រយានយន្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា

    រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានរៀបចំចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដោយឥតគិតថ្លៃជូនដល់បងប្អូនជាអ្នកបើកបរត្រីចក្រយានយន្តក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ ដល់ថ្ងៃទី១៨ខែមេសាឆ្នាំ២០២១ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ព្រឹកចាប់ពីម៉ោង ៧:០០ ដល់ម៉ោង ១១:០០ និងរសៀលចាប់ពីម៉ោង ១៣:៣០ ដល់ម៉ោង ១៦:៣០ នៅតាមទីតាំងចំនួន ៣២កន្លែង ក្នុងខណ្ឌទាំង១៤ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដូចជូនភ្ជាប់នូវតារាងខាងក្រោម៖

    អត្ថបទទាក់ទង