ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រើនរំលឹកចុងក្រោយដល់ម្ចាស់សេវាពិនិត្យព្យាបាលជំងឺឯកជន ក្នុងការអនុវត្តវិធានិការក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩

  ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ឯកសារ 2118
  ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រើនរំលឹកចុងក្រោយដល់ម្ចាស់សេវាពិនិត្យព្យាបាលជំងឺឯកជន ក្នុងការអនុវត្តវិធានិការក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រើនរំលឹកចុងក្រោយដល់ម្ចាស់សេវាពិនិត្យព្យាបាលជំងឺឯកជន ក្នុងការអនុវត្តវិធានិការក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩

  ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានក្រើនរំលឹកចុងក្រោយដល់ម្ចាស់សេវាពិនិត្យព្យាបាលជំងឺឯកជន ក្នុងការអនុវត្តវិធានិការក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ បន្ទាប់ពីក្រសួងបានធ្វើការណែនាំរួចមកហើយ ដោយមិនអនុញ្ញាតឱ្យកន្លែងពិនិត្យព្យាបាលជំងឺឯកជនទទួលពិនិត្យ ឬព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលសង្ស័យថាជាជំងឺកូវីដ-១៩ឡើយ។

  នៅក្នុងសេចក្ដីក្រើនរំលឹកចុងក្រោយនេះ ក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់ចេញសេចក្ដីណែនាំចំនួន ៧ ចំណុចដូចខាងក្រោម៖

  ក្នុងករណីកន្លែងពិនិត្យព្យាបាលជំងឺឯកជនណាមួយ មិនគោរពទៅតាមការណែនាំនេះទេ នោះកន្លែងពិនិត្យព្យាបាលជំងឺឯកជននោះនឹងទទួលការពិន័យដូចក្រោម៖

  • ការព្យួរ ឬដកអាជ្ញាបណ្ណ ឬលិខិតអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្ម
  • ការបិទអាជីវកម្ម
  • ពិន័យអន្តរការ
  • ពិន័យជាប្រាក់
  • ទោសដាក់ពន្ធធនាគារ

  អត្ថបទទាក់ទង