ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ-១៩ Sinopharm និង Astra Zeneca នៅទូទាំងប្រទេស កើនដល់ចំនួន ២៥៧,៦២៥នាក់ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៩ ខែមីនានេះ

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1051
ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ-១៩ Sinopharm និង Astra Zeneca នៅទូទាំងប្រទេស កើនដល់ចំនួន ២៥៧,៦២៥នាក់ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៩ ខែមីនានេះក្រសួងសុខាភិបាល៖ ចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ-១៩ Sinopharm និង Astra Zeneca នៅទូទាំងប្រទេស កើនដល់ចំនួន ២៥៧,៦២៥នាក់ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៩ ខែមីនានេះ

របាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដែលទទួលបាននៅយប់ថ្ងៃនេះបង្ហាញថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ស៊ីណូហ្វាម (Sinopharm) និង អាស្រ្តាហ្សេនីកា (Astra Zeneca) ជូនជនស៊ីវិលទូទាំងប្រទេស សរុបទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសចំនួន ២៥៧,៦២៥នាក់។

ខាងក្រោមតារាងព័ត៌មានលម្អិតនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖

អត្ថបទទាក់ទង