ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

រដ្ឋបាលខេត្តកែប ចេញស្តីពីជូនដំណឹងពីការដាក់ប៉ុស្តិ៍ត្រួពិនិត្យការធ្វើដំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ មកពីក្រៅខេត្ត ចូលទឹកដីខេត្តកែប

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 3189
រដ្ឋបាលខេត្តកែប ចេញស្តីពីជូនដំណឹងពីការដាក់ប៉ុស្តិ៍ត្រួពិនិត្យការធ្វើដំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ មកពីក្រៅខេត្ត ចូលទឹកដីខេត្តកែបរដ្ឋបាលខេត្តកែប ចេញស្តីពីជូនដំណឹងពីការដាក់ប៉ុស្តិ៍ត្រួពិនិត្យការធ្វើដំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ មកពីក្រៅខេត្ត ចូលទឹកដីខេត្តកែប

រដ្ឋបាលខេត្តកែប បានចេញស្តីពីជូនដំណឹងពីការដាក់ប៉ុស្តិ៍ត្រួពិនិត្យការធ្វើដំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ មកពីក្រៅខេត្ត ចូលទឹកដីខេត្តកែប ដោយបានបញ្ជាក់ថា នឹងធ្វើការដាក់ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យក្នុងគោលបំណងអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកពីក្រៅខេត្តចូលក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តកែបចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង