អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការកំណាយសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅស្រះទឹកទាំងពីរនៃប្រាសាទអង្គរវត្ត

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨​ | ឯកសារ |
អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការកំណាយសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅស្រះទឹកទាំងពីរនៃប្រាសាទអង្គរវត្ត អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការកំណាយសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅស្រះទឹកទាំងពីរនៃប្រាសាទអង្គរវត្ត

អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការកំណាយសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅស្រះទឹកទាំងពីរ (ខាងជើង និងខាងត្បូង) នៃប្រាសាទអង្គរវត្ត កាលពីថ្ងៃទី ១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី​ ២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ មុននឹងធ្វើការជួសជុលកែលម្អច្រាំងរបស់ស្រះទាំងពីរ។

សូមអាននូវសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដូចខាងក្រោម៖

បញ្ចេញមតិ
អត្ថបទទាក់ទង