ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សារសំឡេងពិសេសនិងបន្ទាន់របស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អំពាវនាវដល់ពលករកម្ពុជា ដែលកំពុងរស់នៅ និងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃពាក់ព័ន្ធ នឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងសហគមន៍ប្រទេសថៃ (ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០)

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា ​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ផ្ទះហ្វេសប៊ុក 1194
សារសំឡេងពិសេសនិងបន្ទាន់របស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អំពាវនាវដល់ពលករកម្ពុជា ដែលកំពុងរស់នៅ និងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃពាក់ព័ន្ធ នឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងសហគមន៍ប្រទេសថៃ (ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០)សារសំឡេងពិសេសនិងបន្ទាន់របស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អំពាវនាវដល់ពលករកម្ពុជា ដែលកំពុងរស់នៅ និងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃពាក់ព័ន្ធ នឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងសហគមន៍ប្រទេសថៃ (ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០)

ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង