ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បង្ហាញតារាងតម្លៃស្រូវសើម នៅវាលស្រែដែលកំពុងប្រមូលផល តាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួន

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ មុខរបរ 3714
សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បង្ហាញតារាងតម្លៃស្រូវសើម នៅវាលស្រែដែលកំពុងប្រមូលផល តាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួនសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បង្ហាញតារាងតម្លៃស្រូវសើម នៅវាលស្រែដែលកំពុងប្រមូលផល តាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួន

(ភ្នំពេញ)៖ សហព័ន្ធស្រូវអង្កកម្ពុជា បានបង្ហាញតារាតម្លៃស្រូវសើម នៅវាលស្រែដែលកំពុងប្រមូលផល តាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួន សម្រាប់ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០នេះ៕

ខាងក្រោមនេះជាតារាតម្លៃស្រូវសើមនៅវាលស្រែ៖

អត្ថបទទាក់ទង