សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បង្ហាញតារាងតម្លៃស្រូវសើម នៅវាលស្រែដែលកំពុងប្រមូលផល តាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួន

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០​ | មុខរបរ |
សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បង្ហាញតារាងតម្លៃស្រូវសើម នៅវាលស្រែដែលកំពុងប្រមូលផល តាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួន សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បង្ហាញតារាងតម្លៃស្រូវសើម នៅវាលស្រែដែលកំពុងប្រមូលផល តាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួន

(ភ្នំពេញ)៖ សហព័ន្ធស្រូវអង្កកម្ពុជា បានបង្ហាញតារាតម្លៃស្រូវសើម នៅវាលស្រែដែលកំពុងប្រមូលផល តាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួន សម្រាប់ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០នេះ៕

ខាងក្រោមនេះជាតារាតម្លៃស្រូវសើមនៅវាលស្រែ៖

បញ្ចេញមតិ
ពាក្យគន្លឹះទាក់ទង
អត្ថបទទាក់ទង