ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីបែបបទនិងនីតិវិធីនៃការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាពអាវុធមហាប្រល័យ

  ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ព័ត៌មានទូទៅ 1265
  លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីបែបបទនិងនីតិវិធីនៃការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាពអាវុធមហាប្រល័យលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីបែបបទនិងនីតិវិធីនៃការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាពអាវុធមហាប្រល័យ

  ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាពអាវុធមហាប្រល័យដែលរួមមាន ៥ជំពូក និង១២មាត្រា។

  សូមអានអនុក្រឹត្យខាងក្រោម៖

  អត្ថបទទាក់ទង