ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងអប់រំ ចេញគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដា សម្រាប់ដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញ ក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ព័ត៌មានទូទៅ 2369
ក្រសួងអប់រំ ចេញគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដា សម្រាប់ដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញ ក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩ក្រសួងអប់រំ ចេញគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដា សម្រាប់ដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញ ក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញនូវគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដា សម្រាប់ដំណើរការសាលារៀនឡើវិញ ក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩។

គោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដា សម្រាប់ដំណើរការសាលារៀនឡើវិញ ក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩ របស់ក្រសួងអប់រំ ដែលបានចុះនៅថ្ងៃទី០៤ ខែសីហានេះ បានបង្ហាញនូវលក្ខខណ្ឌតម្រូវជាច្រើន ដើម្បីឲ្យសាលារៀនដែលចង់បើកដំណើរការឡើងវិញ អនុវត្តន៍ឲ្យបាន ដើម្បីធានានូវបទដ្ឋានអានាម័យ ដែលក្រសួងសុខាភិបាល និងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានកំណត់។

សូមជម្រាបថា អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំ យុវជន នីងកីឡា លោក រស់ សុវាចា ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថា ការបើដំណើរការសាកល្បងសាលារៀនស្តង់ដារខ្ពស់ឡើងវិញ នឹងធ្វើឡើយនៅក្នុងខែសីហានេះ ដោយសាលាឯកជនចំនួនទាំង២០ ទទួលការអនុញ្ញាត ឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញ។

-សូមអានលិខិតរបស់ក្រសួងអប់រំខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង