ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ជូនដំណឹងពីតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ចុងខែកុម្ភៈនេះ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ព័ត៌មានទូទៅ 1827
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ជូនដំណឹងពីតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ចុងខែកុម្ភៈនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ជូនដំណឹងពីតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ចុងខែកុម្ភៈនេះ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការកំណត់ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ត្រូវលក់រាយតាមស្ថានីយចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ដូចខាងក្រោម៖

សាំងធម្មតាត្រូវលក់តម្លៃ ៣,៥០០រៀលក្នុងមួយលីត្រ
ម៉ាស៊ូតលក់ ក្នុងតម្លៃ ៣,២៥០រៀលក្នុង១លីត្រ
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទាំងស្រុង៖

អត្ថបទទាក់ទង