ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ចេញអនុក្រឹត្យដំឡើងប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែរបស់មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យាសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ព័ត៌មានទូទៅ 2058
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ចេញអនុក្រឹត្យដំឡើងប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែរបស់មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យាសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ចេញអនុក្រឹត្យដំឡើងប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែរបស់មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យាសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

នៅថ្ងៃទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីការដំឡើងប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែរបស់មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យាសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០​ដោយបានដំឡើងពី ៦៥ម៉ឺនរៀល ទៅ៦៧ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយខែដែលត្រូវអនុវត្តចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ២០២០តទៅ។

សូមអានអនុក្រឹត្យខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង