ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការភាសាវិទ្យាខ្មែរ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩​ | ព័ត៌មានទូទៅ |

នៅថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការភាសាវិទ្យាខ្មែរដោយបានបញ្ជាក់ថា គណៈកម្មការនេះត្រូវទទួលពិនិត្យពាក្យ ឃ្លា ប្រយោគ និងអក្ខរាវិរូទ្ធនៃឯកសារទាំងឡាយដែលត្រូវដាក់ឆ្លងកិច្ចប្រជុំរវាងក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ និងក្រសួងស្ថាប័នសាមីពាក់ព័ន្ធ កិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួង និងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៃគណៈរដ្ឋមន្រ្តីព្រមទាំងឯកសារផ្សេងៗទៀតដែលក្រុមប្រក្សាជាតិភាសាខ្មែរប្រគល់ជូន។

សូមអានសេចក្តីសម្រេចខាងក្រោម៖

បញ្ចេញមតិ
ពាក្យគន្លឹះទាក់ទង
    អត្ថបទទាក់ទង