វីដេអូ៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ថ្លែងថាខ្នោះមានហើយ! គុកមានហើយ!រង់ចាំស្វាគមន៍ទណ្ឌិតវិលមកវិញ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩​ | ព័ត៌មានទូទៅ | 0 |
វីដេអូ៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ថ្លែងថាខ្នោះមានហើយ! គុកមានហើយ!រង់ចាំស្វាគមន៍ទណ្ឌិតវិលមកវិញ វីដេអូ៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ថ្លែងថាខ្នោះមានហើយ! គុកមានហើយ!រង់ចាំស្វាគមន៍ទណ្ឌិតវិលមកវិញ

សូមទស្សនាវីដេអូ៖ “លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ថ្លែងថាខ្នោះមានហើយ! គុកមានហើយ!រង់ចាំស្វាគមន៍ទណ្ឌិតវិលមកវិញ” ខាងក្រោម៖

បញ្ចេញមតិ
ពាក្យគន្លឹះទាក់ទង
អត្ថបទទាក់ទង