ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មផលិតផលនាំចូលអន្តរជាតិ លើកទី២ ឆ្នាំ២០១៩

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ព័ត៌មានទូទៅ 817
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មផលិតផលនាំចូលអន្តរជាតិ លើកទី២ ឆ្នាំ២០១៩ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មផលិតផលនាំចូលអន្តរជាតិ លើកទី២ ឆ្នាំ២០១៩

នៅថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មផលិតផលនាំចូលអន្តរជាតិលើកទី២ ឆ្នាំ២០១៩ ដែលនឹងចាប់ពីថ្ងៃទី២៦-២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ នៅខេត្តស៊ីជាំង ប្រទេសចិន។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖