ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ឱកាសល្អមកដល់ហើយ.!! ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចេញប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មីចំនួន ២១នាក់ ទៅលើផ្នែក……..

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ព័ត៌មានទូទៅ 3296
ឱកាសល្អមកដល់ហើយ.!! ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចេញប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មីចំនួន ២១នាក់ ទៅលើផ្នែក……..ឱកាសល្អមកដល់ហើយ.!! ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចេញប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មីចំនួន ២១នាក់ ទៅលើផ្នែក……..

ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់និស្សិត និងមន្រ្តីរាជការទាំង ០២ភេទ ឱ្យបានជ្រាបថា សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ នេះ ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីនឹងប្រឡងជ្រើសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មី (ក្របខណ្ឌ “ក”) ចំនួន ២១នាក់ លើផ្នែកនីតិសាស្រ្ត និងរដ្ឋបាលសាធារណៈ ដើម្បីបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី។
សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង