ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

គ.ជ.ប ៖ បច្ចុប្បន្នភាពនៃការចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយសម្រាប់ថ្ងៃទី ០៤

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកសារ 2304

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១១ មិនា នេះ គ.ជ.ប បានចេញនូវសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានមួយ ស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃការទទួលចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សា អាណត្តិទី០៣។

បើតាមគណកម្មការរាជធានីខេត្ត រៀបចំការបោះឆ្នោត(គធ.ខប) ទាំង២៥រាជធានីខេត្ត មានគណបក្សនយោបាយចំនួន ០៧ បានចុះឈ្មោះប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ក៏មានគណបក្សនយោបាយចំនួន ០៥ ផងដែរ បានចុះឈ្មោះប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ។

សូមអាននូវសេចក្ដីលម្អិតនៃសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានពី គ.ជ.ប ដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង