សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ឆ្លើយតបទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់គណកម្មការអឺរ៉ុប

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃពុធ ទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩​ | ឯកសារ |

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ឆ្លើយតបទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់គណកម្មការអឺរ៉ុបប្រកាសអំពីដំណើរការនីតិវិធីឈានទៅពិនិត្យលទ្ធភាពព្យួរជាបណ្ដោះអាសន្ននូវប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធក្រោមកម្មវិធី «គ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសព្វាវុធ (EBA)»

បញ្ចេញមតិ
ពាក្យគន្លឹះទាក់ទង
អត្ថបទទាក់ទង