ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ឆ្លើយតបទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់គណកម្មការអឺរ៉ុប

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ ឯកសារ 2364

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ឆ្លើយតបទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់គណកម្មការអឺរ៉ុបប្រកាសអំពីដំណើរការនីតិវិធីឈានទៅពិនិត្យលទ្ធភាពព្យួរជាបណ្ដោះអាសន្ននូវប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធក្រោមកម្មវិធី «គ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសព្វាវុធ (EBA)»

អត្ថបទទាក់ទង