ក្រសួងការងារ៖ ការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ នឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ ដោយចាប់ពីខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩តទៅ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨​ | ព័ត៌មានទូទៅ |

ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ ជូនកម្មករនិយោជិត ដែលបាននិងកំពុងប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាការងារ មានថិរវេលាមិនកំណត់ (កិច្ចសន្យារយៈពេលវែង) នឹងទទួលបានការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ២ដង ក្នុងមួយឆ្នាំ គឺក្នុងខែមិថុនា និងខែធ្នូ ដោយនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាប់ពីខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩តទៅ។

បើតាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការងារ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨នេះ បានបញ្ជាក់ថា ការទូទាត់បើករំលឹកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ របស់កម្មករនិយោជិត ដែលមានមុខឆ្នាំ២០១៩ ក្រសួងកំពុងធ្វើការពិភាក្សាជាមួយវិស័យឯកជន ដើម្បីកំណត់កាលវិភាគជាក់លាក់មួយ ក្នុងការតម្រូវឲ្យសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន អនុវត្តកាតព្វកិច្ចបើករំលឹកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារនេះ។

ក្នុងអំឡុងពេលនៃការទូទាត់បើករំលឹកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារនេះ ក្រសួងសូមធានាចំពោះអត្ថប្រយោជន៍ស្របច្បាប់នានា ដែលបងប្អូនកម្មករនិយោជិតមាន ហើយដែលសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានក្ស័យធន ឬបិទទ្វារណាមួយមិនទាន់បានទូទាត់ជូនបងប្អូនកម្មករនិយោជិត៕

សូមអានខ្លឹមសារលម្អិត នៃសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានដែលមាននៅខាងក្រោមនេះ៖

បញ្ចេញមតិ
ពាក្យគន្លឹះទាក់ទង
អត្ថបទទាក់ទង