ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ចេញអនុក្រឹត្យដំឡើងប្រាក់កម្រៃមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ពី៦០ម៉ឺនរៀល ដល់៦៥ម៉ឺនរៀល

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានទូទៅ 1526
លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ចេញអនុក្រឹត្យដំឡើងប្រាក់កម្រៃមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ពី៦០ម៉ឺនរៀល ដល់៦៥ម៉ឺនរៀលលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ចេញអនុក្រឹត្យដំឡើងប្រាក់កម្រៃមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ពី៦០ម៉ឺនរៀល ដល់៦៥ម៉ឺនរៀល

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន នៅថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨នេះ បានចេញអនុក្រឹត្យលេខ១៧២ ស្តីពីការដំឡើងប្រាក់កម្រៃមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ឆ្នាំ២០១៩។

អនុក្រឹត្យថ្មីនេះ សម្រេចដំឡើងប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែជូនមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាពីចំនួន ៦០ម៉ឺនរៀល ដល់ ៦៥ម៉ឺនរៀល ដែលចាប់អនុវត្តន៍ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩តទៅ៕

អត្ថបទទាក់ទង