ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សូមទស្សនាវីដេអូ ក្រោមចំណងជើងថា «ការលេចត្រដែតឡើងនៃអ្នកមានជីវភាពមធ្យម ជាសញ្ញានៃការថយចុះភាពក្រីក្រ!»

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានទូទៅ 992
សូមទស្សនាវីដេអូ ក្រោមចំណងជើងថា «ការលេចត្រដែតឡើងនៃអ្នកមានជីវភាពមធ្យម ជាសញ្ញានៃការថយចុះភាពក្រីក្រ!»សូមទស្សនាវីដេអូ ក្រោមចំណងជើងថា «ការលេចត្រដែតឡើងនៃអ្នកមានជីវភាពមធ្យម ជាសញ្ញានៃការថយចុះភាពក្រីក្រ!»

សូមទស្សនាវីដេអូ ក្រោមចំណងជើងថា «ការលេចត្រដែតឡើងនៃអ្នកមានជីវភាពមធ្យម ជាសញ្ញានៃការថយចុះភាពក្រីក្រ!» ដែលមានរយៈពេល ១៣នាទី និង ៤១វិនាទី ខាងក្រោមនេះ៖

អត្ថបទទាក់ទង