ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ជូនដំណឹងពីពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ ជូនដល់ជ័យលាភីការប្រកួតប្រជែងភាពយន្តខ្នាតខ្លី ឆ្នាំ២០១៨

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានទូទៅ 1213
មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ជូនដំណឹងពីពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ ជូនដល់ជ័យលាភីការប្រកួតប្រជែងភាពយន្តខ្នាតខ្លី ឆ្នាំ២០១៨មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ជូនដំណឹងពីពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ ជូនដល់ជ័យលាភីការប្រកួតប្រជែងភាពយន្តខ្នាតខ្លី ឆ្នាំ២០១៨

នៅថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល បានចេញសេចក្តីប្រកាស ព័ត៌មានស្តីពីពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ជូនដល់ជ័យលាភី ការប្រកួតប្រជែងភាពយន្តខ្នាតខ្លី ឆ្នាំ២០១៨ ក្រោមប្រធានបទ «ការរួមចំណែករបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ក្នុងវិស័យការងារកម្ពុជា»។

មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល នឹងរៀបចំពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ជ័យលាភី ការប្រកួតប្រជែងភាពយន្តខ្នាតខ្លីនៅ ថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង៣:០០នាទីរសៀល ដល់ ម៉ោង៥:០០នាទីរសៀល នៅសាលសន្និសីទចតុមុខ៕

អត្ថបទទាក់ទង