ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សមាគម​រោង​ចក្រកាត់​ដេរកម្ពុជា​ ( GMAC) អំពាវនាវឱ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់កុំឱ្យមាន​ការបកស្រាយស្ថានភាពនយោបាយដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ផលិតកម្មកាត់ដេរកម្ពុជា

ដោយ៖ សន បទុម ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ព័ត៌មានទូទៅ ឯកសារ 1095
សមាគម​រោង​ចក្រកាត់​ដេរកម្ពុជា​ ( GMAC) អំពាវនាវឱ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់កុំឱ្យមាន​ការបកស្រាយស្ថានភាពនយោបាយដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ផលិតកម្មកាត់ដេរកម្ពុជាសមាគម​រោង​ចក្រកាត់​ដេរកម្ពុជា​ ( GMAC) អំពាវនាវឱ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់កុំឱ្យមាន​ការបកស្រាយស្ថានភាពនយោបាយដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ផលិតកម្មកាត់ដេរកម្ពុជា

សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជា (GMAC) នាពេលថ្មីៗនេះ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ អំពាវនាវឱ្យអ្នកបញ្ជាទិញអន្តរជាតិទាំងអស់បន្តគាំទ្រដល់កម្ពុជា ដែលមានរដ្ឋាភិបាលកំពុងលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់កម្មករ និយោជិត។ ជាមួយគ្នានេះ GMAC ក៏បានស្នើដល់សហគមន៍អន្តរជាតិ និងអ្នកនយោបាយទាំងអស់ កុំឱ្យមានការបកស្រាយស្ថានភាពនយោបាយដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់លើផលិតកម្មកាត់ដេរកម្ពុជា។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ GMAC នេះ បានបញ្ជាក់ថា«ស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នមិនគួរត្រូវបានបក​ស្រាយឱ្យក្លាយទៅជាសកម្មភាពណាមួយ ដែលមាន​ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានមកលើផលិតកម្មប្រចាំថ្ងៃ និងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ឧស្សាហកម្មនេះទេ»។

សមាគមបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា សមាគមចង់រក្សាឱ្យមានប្រតិបត្តិការរលូន សម្រាប់រោងចក្រសមាជិកចំនួន​៦០០របស់សមាគម ដែលទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចដល់កម្មករជាង ៧០ម៉ឺននាក់ ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រី និងប្រជា​ពលរដ្ឋប្រមាណ ២លាននាក់ ព្រមទាំងសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេផងដែរ។

GMAC បានបញ្ជាក់ទៀតថា និយោជក និងកម្មនិ​យោជិតទាំងអស់ ព្រមទាំងសហជីព បាននិងកំពុងធ្វើការងារដូចធម្មតា និងដោយសន្តិភាពដើម្បីផ្គត់ផ្គង់សេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងផ្ទាល់ និងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ ការអភិវឌ្ឍនៃឧស្សា​ហកម្មរបស់យើងរហូតមកដល់ពេលនេះ បានយកប្រជា​ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ចេញពីភាពក្រីក្រ។ ការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀត ត្រូវការឱ្យមានដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋដទៃៗទៀត ដែលនៅក្រីក្រនៅឡើយ។

នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ GMAC នាពេលនេះ សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជា ក៏បានកោតសរសើរ និងបង្ហាញអំពីការខិតខំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការលើកម្ពស់ជីវភាពរបស់កម្មករ និយោជិត ក្នុងវិស័យកាត់ដេរកម្ពុជាផងដែរ ដោយក្នុងនោះមានការដំឡើងប្រាក់ខែកម្មកររៀងរាល់ឆ្នាំ ការដាក់ចេញនូវរបបថែមទាំងសុខភាពសម្រាប់កម្មករ ការដាក់ចេញនូវរបបគ្រោះថ្នាក់ការងារ រួមទាំងប្រាក់សោធនិវត្តន៍ នៅឆ្នាំ២០១៩ ផងដែរ៕

 

 

អត្ថបទទាក់ទង