ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

អាហារូបករណ៍ ថ្នាក់​​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់ ទៅសិក្សា​នៅ​សាធារណរដ្ឋ​ហ្វីលីពីន​

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានទូទៅ 1198
អាហារូបករណ៍ ថ្នាក់​​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់ ទៅសិក្សា​នៅ​សាធារណរដ្ឋ​ហ្វីលីពីន​ អាហារូបករណ៍ ថ្នាក់​​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់ ទៅសិក្សា​នៅ​សាធារណរដ្ឋ​ហ្វីលីពីន​

អាហារូបករណ៍១០០% ថ្នាក់​​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់ សិក្សា​នៅ​សាធារណរដ្ឋ​ហ្វីលីពីន​
– ឯកទេស​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម​
– សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម៖ https://goo.gl/xa8nTX
– កាល​បរិច្ឆេទ​ឈប់​ទទួល​ពាក្យ៖ ថ្ងៃ​ទី​៣១ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៨
– ទាញ​យក​ពាក្យ៖ https://goo.gl/NzLcKt
– ដាក់​ពាក្យ​នៅ ៖ ស្ថាន​ទូត​ហ្វីលីពីន​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា

អត្ថបទទាក់ទង