ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

មកមើល Concept រថយន្តជប៉ុនចម្លែកៗផុតលេខ គ្មាននរណាផលិតដូចបាន

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ បច្ចេកវិទ្យា 2226
មកមើល Concept រថយន្តជប៉ុនចម្លែកៗផុតលេខ គ្មាននរណាផលិតដូចបានមកមើល Concept រថយន្តជប៉ុនចម្លែកៗផុតលេខ គ្មាននរណាផលិតដូចបាន

Concept រថយន្ត​នីមួយៗ​សុទ្ធ​តែ​ផ្តល់​នូវ​ទិដ្ឋភាព​បណ្តោះអាសន្ន​នៃ​អនាគត ឬ​ដើម្បី​វាស់​ស្ទង់​នូវ​ការ​ឆ្លើយ​តប​របស់​សាធារណជន ដើម្បី​អាច​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​សម្រេច​ថា​តើ​រថយន្ត​អាច​មាន​ទីផ្សារ​ឬ​ក៏​អត់។ ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ ជនជាតិ​ជប៉ុន​មាន​និន្នាការ​ក្នុង​ការ​បង្កើត Concept រថយន្ត ដែល​ខុស​ប្លែក​ពី​គេ។

នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​នេះ Autobodia នឹង​ណែនាំ​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​នូវ Concept រថយន្ត​ជប៉ុន​ចម្លែកៗ​បំផុត​ទាំង ១០ ដែល​គ្មាន​នរណា​អាច​ផលិត​ដូច​ពួកគេ​បាន​ឡើយ។

១) Eliica (ELectric LIthium-Ion CAr)

២) Toyota RV-2

៣) Suzuki Sharing Coach

៤) Mazda Furai

៥) Bambgoo

៦) Honda Fuya-Jo

៧) Toyota Avalon

៨) Nissan Pivo

៩) Isuzu Como F1

១០) Yamaha OX99-11

អត្ថបទទាក់ទង