ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ពាន​រង្វាន់ SEAMEO-Jasper Research Award 2018/2019 ក្រោម​ប្រធាន​បទ “Overcoming Barriers to Inclusion”

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨​ | ព័ត៌មានទូទៅ |
ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ពាន​រង្វាន់ SEAMEO-Jasper Research Award 2018/2019 ក្រោម​ប្រធាន​បទ “Overcoming Barriers to Inclusion” ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ពាន​រង្វាន់ SEAMEO-Jasper Research Award 2018/2019 ក្រោម​ប្រធាន​បទ “Overcoming Barriers to Inclusion”

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ស្ដីពី​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ពាន​រង្វាន់ SEAMEO-Jasper Research Award 2018/2019 ក្រោម​ប្រធាន​បទ “Overcoming Barriers to Inclusion”

– ទទួលពាក្យ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ផ្សាយ​ដំណឹង​នេះ​តទៅ
– កាល​បរិច្ឆេទ​ផុត​កំណត់ ៖ ថ្ងៃទី​៣១ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៨
– សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត ៖ http://www.seameo.org ឬ secretariat@seameo.org

បញ្ចេញមតិ
ពាក្យគន្លឹះទាក់ទង
អត្ថបទទាក់ទង