ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ព្រឹត្តិការណ៍ Samsung Developer Conference នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ៧-៨ ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ បច្ចេកវិទ្យា 1033
ព្រឹត្តិការណ៍ Samsung Developer Conference នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ៧-៨ ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ ព្រឹត្តិការណ៍ Samsung Developer Conference នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ៧-៨ ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ

ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Samsung ទើបតែផ្ញើនូវលិខិតអញ្ជើញសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ជួបជុំអ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួន។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះមានឈ្មោះហៅថា Samsung Developer Conference (SDC) ដែលនាំយកអ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធី និងអ្នករកឃើញអ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងវិស័យ IoT, cloud, wearables, mobile technology, enterprise, healthcare និង VR ជាដើម។

ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco, California រយៈពេលពីរថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី ៧-៨ ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ។ សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ និងព័ត៌មានលម្អិតនឹងបង្ហាញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ៕