ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

មិនដែលឃើញទេ ធ្លាប់តែមនុស្សប្រើមនុស្ស តែនេះជាសត្វ (ធ្វើសរសៃឲ្យពូអោយស្រួលអាពៅ ចាំពូឲ្យលុយចាយ)

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ កំសាន្ដ & ប្លែកៗ 2526
មិនដែលឃើញទេ ធ្លាប់តែមនុស្សប្រើមនុស្ស តែនេះជាសត្វ (ធ្វើសរសៃឲ្យពូអោយស្រួលអាពៅ ចាំពូឲ្យលុយចាយ) មិនដែលឃើញទេ ធ្លាប់តែមនុស្សប្រើមនុស្ស តែនេះជាសត្វ (ធ្វើសរសៃឲ្យពូអោយស្រួលអាពៅ ចាំពូឲ្យលុយចាយ)

ធ្លាប់តែឃើញមនុស្សជួលមនុស្សអោយចាប់សរសៃអោយ តែពេលពេលនេះបែជាមានសត្វគួរអោយខ្នាញ់មួយក្បាលប្រើមនុស្សអោយធ្វើសរសៃទៅវិញ តើនេះជាការពិតឬជាការសម្ដែង ចង់ដឹងច្បាស់តោះមើលវីដេអូទាំអស់គ្នាថាគាត់នឹងគួរអោយខ្នាញ់យ៉ាងណា នៅពេលដែលប្រើមនុស្សអោយចាប់សរសៃអោយខ្លួន​ និងនៅពេលដែលមនុស្សឈប់ចាប់អោយតើគាត់នឹងធ្វើយ៉ាងណា (មានវីដេអូ)