ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

លោក វ៉ា ឈូដា ត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ដោយ៖ សុវណ្ណ បុត្រា ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ព័ត៌មានទូទៅ 144
លោក វ៉ា ឈូដា ត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោក វ៉ា ឈូដា ត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

(ភ្នំពេញ)៖ លោក វ៉ា ឈូដា ត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការតែងតាំងមន្ត្រីគណបក្ស៖

អត្ថបទទាក់ទង