ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

BREAKING: គណៈកម្មាធិការជាតិសម្របសម្រួលកិច្ចការព័ត៌មាន និងសាធារណមតិ ចេញប្រកាសថា ព័ត៌មានខាងលើនេះគឺជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយ មិនមានករណីចាប់ខ្លួន ដូចដែលគណនីខាងលើបានបង្ហោះនោះទេ

ដោយ៖ សុវណ្ណ បុត្រា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ព័ត៌មានទូទៅ 115
BREAKING: គណៈកម្មាធិការជាតិសម្របសម្រួលកិច្ចការព័ត៌មាន និងសាធារណមតិ ចេញប្រកាសថា ព័ត៌មានខាងលើនេះគឺជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយ មិនមានករណីចាប់ខ្លួន ដូចដែលគណនីខាងលើបានបង្ហោះនោះទេBREAKING: គណៈកម្មាធិការជាតិសម្របសម្រួលកិច្ចការព័ត៌មាន និងសាធារណមតិ ចេញប្រកាសថា ព័ត៌មានខាងលើនេះគឺជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយ មិនមានករណីចាប់ខ្លួន ដូចដែលគណនីខាងលើបានបង្ហោះនោះទេ

(ភ្នំពេញ)៖ នៅរសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ គណៈកម្មាធិការជាតិសម្របសម្រួលកិច្ចការព័ត៌មាន និងសាធារណមតិ បានចេញប្រកាសថា ព័ត៌មានខាងលើនេះគឺជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយ មិនមានករណីចាប់ខ្លួនដូចដែលគណនីខាងលើបានបង្ហោះនោះទេ។

សមត្ថកិច្ចកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីតាមស្វែងរកជនដែលបានបង្ហោះព័ត៌មានក្លែងក្លាយខាងលើនេះ។ សូមសាធារណជនកុំបន្តចែករំលែក និងកុំមានការយល់ច្រលំ !

អត្ថបទទាក់ទង