ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សេចក្តីប្រកាសពត៌មានស្តីពី សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្រ្តី និងលោកបណ្ឌិត ឆាលស៍​ យ៉ាង ប្រធានសហព័ន្ធសន្តិភាពសកល

ដោយ៖ សុវណ្ណ បុត្រា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ព័ត៌មានទូទៅ 45
សេចក្តីប្រកាសពត៌មានស្តីពី សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្រ្តី និងលោកបណ្ឌិត ឆាលស៍​ យ៉ាង ប្រធានសហព័ន្ធសន្តិភាពសកលសេចក្តីប្រកាសពត៌មានស្តីពី សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្រ្តី និងលោកបណ្ឌិត ឆាលស៍​ យ៉ាង ប្រធានសហព័ន្ធសន្តិភាពសកល

សេចក្តីប្រកាសពត៌មានស្តីពី សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្រ្តី និងលោកបណ្ឌិត ឆាលស៍​ យ៉ាង ប្រធានសហព័ន្ធសន្តិភាពសកល

 

អត្ថបទទាក់ទង