ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

W. Patrick Murphy

ព្រះបដិមាដងខ្លួនទេវរូបចំនួនពីរ ត្រូវបានអាមេរិកប្រគល់ជូនកម្ពុជា

ឯកសារថ្ងៃសៅរ៍ ទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០​ 1224

ព្រះបដិមាដងខ្លួនទេវរូបចំនួនពីរ ដែលក្រសួងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករឹបអូសបានកាលពីឆ្នាំ២០០៥ និងឆ្នាំ២០១៧

ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា៖ ការលើកឡើងរបស់ លោក Patrick Murphy ពាក់ព័ន្ធនឹងសវនាការ លោក កឹម សុខា គឺផ្ទុយទៅនឹងស្មារតីថ្មីរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរ

ឯកសារថ្ងៃសុក្រ ទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០​ 3226

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៅថ្ងៃទី១៣