ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សូមប្រុងប្រយ័ត្នបញ្ហាសុខភាព ខណៈដែលអាកាសធាតុកំពុងចុះត្រជាក់ និងអាចមានភ្លៀងពីខ្សោយទៅមធ្យម

ដោយ៖ សាន់ វីតា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ព័ត៌មានទូទៅ 447
សូមប្រុងប្រយ័ត្នបញ្ហាសុខភាព ខណៈដែលអាកាសធាតុកំពុងចុះត្រជាក់ និងអាចមានភ្លៀងពីខ្សោយទៅមធ្យម សូមប្រុងប្រយ័ត្នបញ្ហាសុខភាព ខណៈដែលអាកាសធាតុកំពុងចុះត្រជាក់ និងអាចមានភ្លៀងពីខ្សោយទៅមធ្យម

នៅថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៣នេះ ក្រសួងធនធានទឹក និង ឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ តទៅ ដោយក្រសួងបានបញ្ជាក់ថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ស្អែកនេះ អាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមដោយអន្លើ នៅតាមតំបន់មួយចំនួន៖

អត្ថបទទាក់ទង