ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

លោក សាយ សំអាល់

លោក សាយ សំអាល់ លើកទឹកចិត្តមន្ត្រីមូលដ្ឋាន បន្តបង្កើនធ្វើអំពើល្អ និងបម្រើប្រជាជន ឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងខ្លាំងថែមទៀត

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃចន្ទ ទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១​ 991

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌឆ្ពោះទៅរកការបោះ​ឆ្នោត​ជ្រើ​ស​រើ​សសមាជិកក្រុម ប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២