ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

វ៉ាង យី

ឯកសារចំនួន៦ ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយកម្ពុជា-ចិន ក្រោមអធិបតីភាព សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងលោក វ៉ាង យី

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃចន្ទ ទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១​ 2189

ឯកសារសំខាន់ៗចំនួន៦ចំណុច ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយកម្ពុជា-ចិន ក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចតេជោ