ជិន ម៉ាលីន

ក្រសួងយុត្តិធម៌ គ្រោងបង្កើតតុលាការចល័តនាពេលខាងមុខ

ក្រសួងយុត្តិធម៌ គ្រោងបង្កើតតុលាការចល័តនាពេលខាងមុខ

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០​ | ព័ត៌មានទូទៅ |

ក្រសួងយុត្តិធម៌ គ្រោងបង្កើតតុលាការចល័តនាពេលខាងមុខនេះ ដើម្បីដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងចាស់ៗនៅតុលាការ។

វីដេអូ៖ លោក ជិន ម៉ាលីន ថ្លែងថា កម្ពុជារដ្ឋអធិបតេយ្យ គ្មាននរណាអាចបង្គាប់បញ្ជាលើស្ថាប័នតុលាការបានឡើយ

វីដេអូ៖ លោក ជិន ម៉ាលីន ថ្លែងថា កម្ពុជារដ្ឋអធិបតេយ្យ គ្មាននរណាអាចបង្គាប់បញ្ជាលើស្ថាប័នតុលាការបានឡើយ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩​ | ព័ត៌មានទូទៅ |

សូមទស្សនាវីដេអូ៖ លោក ជិន ម៉ាលីន ថ្លែងថា កម្ពុជារដ្ឋអធិបតេយ្យ គ្មាននរណាអាចបង្គាប់បញ្ជាលើស្ថាប័នតុលាការបានឡើយ

លោក ជិន ម៉ាលីន ថ្លែងថា កម្ពុជារដ្ឋអធិបតេយ្យ គ្មាននរណាអាចមកបង្គាប់បញ្ជាលើស្ថាប័នតុលាការបានឡើយ

លោក ជិន ម៉ាលីន ថ្លែងថា កម្ពុជារដ្ឋអធិបតេយ្យ គ្មាននរណាអាចមកបង្គាប់បញ្ជាលើស្ថាប័នតុលាការបានឡើយ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩​ | ព័ត៌មានទូទៅ |

មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ លោក ជិន ម៉ាលីន បានថ្លែងគូសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ៗជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានថា