ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

គណបក្សភ្លើងទៀន

អ្នកវិភាគចៅចាក់ស្មុក៖ តើជាកំហុសនរណា?

ទស្សនៈ - នយោបាយថ្ងៃចន្ទ ទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣​ 1748

ក្រោយពីគណបក្សភ្លើងទៀនមិនអាចបំពេញការខ្វះខាតសំណុំឯកសាររបស់ខ្លួនតាមការតម្រូវដោយច្បាប់កំណត់ នៅថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា

ទស្សនៈពលរដ្ឋ៖ «ធ្វើនយោបាយជិត ៣ទសវត្សរ៍ មិនអាចរកឯកសារចុះឈ្មោះបក្សនយោបាយរបស់ខ្លួនបាន»

ទស្សនៈ - នយោបាយថ្ងៃចន្ទ ទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣​ 2957

ពិតជាគួរឲ្យហួសចិត្តនិងសង្វេគជាពន់ពេកណាស់សម្រាប់បក្សភ្លើងទៀន ដែលសូម្បីតែឯកសារសម្រាប់ចុះបញ្ជីគណបក្សរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតក៏រកមិនបានផង? ឥឡូវនេ