ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

គណបក្សប្រឆាំង

ទស្សនៈនយោបាយ៖ មិនទាន់យឺតពេលទេ សម្រាប់បក្សភ្លើងទៀន ដាក់អ្នកថ្មីជំនួស លី សុធារ៉ាយុត្តិ

ទស្សនៈ - នយោបាយថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣​ 676

អគ្គលេខាធិការបក្សភ្លើងទៀន ត្រូវបានគេទម្លាយសម្លេងសន្ទនា ជាមួយស្រីស្នេហ៍ប្រពន្ធគេ