ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ខេត្តកែប

រដ្ឋបាលខេត្តកែប ចេញលិខិតបំភ្លឺបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីករណីប្រជានេសាទ ចូលមកភូមិសាស្រ្តខេត្តកែប

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១​ 2255

រដ្ឋបាលខេត្តកែប ចេញលិខិតបំភ្លឺបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីករណីប្រជានេសាទ ចូលមកភូមិសាស្រ្តខេត្តកែប

រដ្ឋបាលខេត្តកែប ចេញស្តីពីជូនដំណឹងពីការដាក់ប៉ុស្តិ៍ត្រួពិនិត្យការធ្វើដំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ មកពីក្រៅខេត្ត ចូលទឹកដីខេត្តកែប

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃចន្ទ ទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១​ 3093

រដ្ឋបាលខេត្តកែប បានចេញស្តីពីជូនដំណឹងពីការដាក់ប៉ុស្តិ៍ត្រួពិនិត្យការធ្វើដំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ មកពីក្រៅខេត្ត