ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សមាគមខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី នូវែលសេឡង់ និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម៖ ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា បានប្រព្រឹត្តទៅស្របតាមស្តង់ដារជាតិ និងអន្តរជាតិ ប្រកបដោយយុត្តិធម៌ សន្តិភាព តម្លាភាព និងបរិយាប័ន្ន

ដោយ៖ សាន់ វីតា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ព័ត៌មានទូទៅ 214
សមាគមខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី នូវែលសេឡង់ និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម៖ ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា បានប្រព្រឹត្តទៅស្របតាមស្តង់ដារជាតិ និងអន្តរជាតិ ប្រកបដោយយុត្តិធម៌ សន្តិភាព តម្លាភាព និងបរិយាប័ន្នសមាគមខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី នូវែលសេឡង់ និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម៖ ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា បានប្រព្រឹត្តទៅស្របតាមស្តង់ដារជាតិ និងអន្តរជាតិ ប្រកបដោយយុត្តិធម៌ សន្តិភាព តម្លាភាព និងបរិយាប័ន្ន

សមាគមខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី នូវែលសេឡង់ និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ក្រោយបានចូលរួមសង្កេតការណ៍ បោះឆ្នោតជ្រើសរើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ បានសន្និដ្ឋានយ៉ាងដូច្នេះថា «ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា បានប្រព្រឹត្តទៅស្របតាមស្តង់ដារជាតិ និងអន្តរជាតិ ប្រកបដោយយុត្តិធម៌ សន្តិភាព តម្លាភាព និងបរិយាប័ន្ន»។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះ ក៏បានគូសបញ្ជាក់បន្ថែមថា «ការបោះឆ្នោតនាពេលនេះបង្ហាញអំពីឆន្ទៈ និងផលប្រយោជន៍ដ៏រឹងមាំ របស់ភាគីទាំងអស់ ក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាព និងស្ថិរភាពក្នុងប្រទេស តាមរយៈការពង្រឹងនីតិរដ្ឋ និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា»។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម៖

អត្ថបទទាក់ទង