ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

អាជ្ញាធរអប្សរា៖ ត្រីដ៏ធំដែលងាប់កាលពីថ្ងៃទី៣វិច្ឆិកា មានប្រភពមកពីតំបន់អាម៉ាស្សូនអាមេរិកខាងត្បូង

ដោយ៖ សាន់ វីតា ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ព័ត៌មានទូទៅ 1254
អាជ្ញាធរអប្សរា៖ ត្រីដ៏ធំដែលងាប់កាលពីថ្ងៃទី៣វិច្ឆិកា មានប្រភពមកពីតំបន់អាម៉ាស្សូនអាមេរិកខាងត្បូងអាជ្ញាធរអប្សរា៖ ត្រីដ៏ធំដែលងាប់កាលពីថ្ងៃទី៣វិច្ឆិកា មានប្រភពមកពីតំបន់អាម៉ាស្សូនអាមេរិកខាងត្បូង