ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ចេញសេចក្តីប្រកាស ស្ដីពីការលើកលែងពន្ធតម្លៃបន្ថែមលើមុខទំនិញអាហារ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ព័ត៌មានទូទៅ 44
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ចេញសេចក្តីប្រកាស ស្ដីពីការលើកលែងពន្ធតម្លៃបន្ថែមលើមុខទំនិញអាហារ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ចេញសេចក្តីប្រកាស ស្ដីពីការលើកលែងពន្ធតម្លៃបន្ថែមលើមុខទំនិញអាហារ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច នៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ បានចេញសេចក្តីប្រកាស ស្ដីពីការលើកលែងពន្ធតម្លៃបន្ថែមលើមុខទំនិញអាហារ សម្រាប់រយៈពេល ២ឆ្នាំ  ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដោយដាក់ចូលជាបន្ទុករបស់រដ្ឋ។

អត្ថបទទាក់ទង