ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន​ ៥,៤១៧,៣៤៨នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា)

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 183
សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន​ ៥,៤១៧,៣៤៨នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា) សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន​ ៥,៤១៧,៣៤៨នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា)

គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន ៥,៤១៧,៣៤៨នាក់ ដែលស្មើនឹង ៥៤.១៧% ធៀបនឹងគោលដៅចាក់ចំនួន ១០លាននាក់។

បាយការណ៍បូកសរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ មានដូចខាងក្រោម៖

បញ្ចេញមតិ

អត្ថបទទាក់ទង