ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ខេត្តសៀមរាបសម្រេចបិទបញ្ចប់វិធានការរដ្ឋបាលជាបណ្ដោះអាសន្នទាំងអស់ ដោយសារការឆ្លងរីករាលដាលនៃកូវីដ-១៩ ក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន មានភាពធូរស្រាល

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1744
ខេត្តសៀមរាបសម្រេចបិទបញ្ចប់វិធានការរដ្ឋបាលជាបណ្ដោះអាសន្នទាំងអស់ ដោយសារការឆ្លងរីករាលដាលនៃកូវីដ-១៩ ក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន មានភាពធូរស្រាលខេត្តសៀមរាបសម្រេចបិទបញ្ចប់វិធានការរដ្ឋបាលជាបណ្ដោះអាសន្នទាំងអស់ ដោយសារការឆ្លងរីករាលដាលនៃកូវីដ-១៩ ក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន មានភាពធូរស្រាល

នៅថ្ងៃទី ៤ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២១ នេះ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបានចេញសេចក្ដីសម្រេចមួយ បិទបញ្ចប់វិធានការរដ្ឋបាលបណ្ដោះអាសន្នទាំងអស់ ដែលខ្លួនបានចេញកាលពីថ្ងៃទី ៩ ខែមេសា ២០២១ និងកាលពីថ្ងៃទី ២១ ខែឧសភា ២០២១។

សូមអាននូវសេចក្ដីសម្រេចទាំងស្រុងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបដូចខាងក្រោម៖

 

អត្ថបទទាក់ទង