ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

    ក្រសួងការពារជាតិ ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ ជូនកងទ័ព, គ្រួសារកងទ័ព និងប្រជាពលរដ្ឋ បានជិត៨០ម៉ឺននាក់ ក្នុងនោះតំបន់ក្រហមជិត៥០ម៉ឺននាក់

    ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1583
    ក្រសួងការពារជាតិ ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ ជូនកងទ័ព, គ្រួសារកងទ័ព និងប្រជាពលរដ្ឋ បានជិត៨០ម៉ឺននាក់ ក្នុងនោះតំបន់ក្រហមជិត៥០ម៉ឺននាក់ក្រសួងការពារជាតិ ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ ជូនកងទ័ព, គ្រួសារកងទ័ព និងប្រជាពលរដ្ឋ បានជិត៨០ម៉ឺននាក់ ក្នុងនោះតំបន់ក្រហមជិត៥០ម៉ឺននាក់

    របាយការណ៍ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាចេញផ្សាយថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានឲ្យដឹងថា ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ លើកទី១ ជូនកងទ័ព, គ្រួសារកងទ័ព និងប្រជាពលរដ្ឋ បានចំនួនសរុប ៧៩៥,២៩១នាក់ ក្នុងនោះចាក់នៅតំបន់ក្រហមបានចំនួន ៤៩៦,៤០៧នាក់ ខណៈចាក់លើកទី២ បានចំនួន ២៧៥,៨៩៥នាក់។

    អត្ថបទទាក់ទង