ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចបន្តបិទខ្ទប់តំបន់មួយចំនួន និងបែងចែកជា «តំបន់ក្រហម» «តំបន់លឿងទុំ» «តំបន់លឿង» ក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ ប៉ុន្តែបង្រួមតំបន់បិទខ្ទប់មកតូចវិញ

  ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1299
  រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចបន្តបិទខ្ទប់តំបន់មួយចំនួន និងបែងចែកជា «តំបន់ក្រហម» «តំបន់លឿងទុំ» «តំបន់លឿង» ក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ ប៉ុន្តែបង្រួមតំបន់បិទខ្ទប់មកតូចវិញរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចបន្តបិទខ្ទប់តំបន់មួយចំនួន និងបែងចែកជា «តំបន់ក្រហម» «តំបន់លឿងទុំ» «តំបន់លឿង» ក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ ប៉ុន្តែបង្រួមតំបន់បិទខ្ទប់មកតូចវិញ

  រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅរសៀលថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីសម្រេចដោយបន្តបិទខ្ទប់តំបន់មួយចំនួន និងបែងចែកជា៣ផ្នែកគឺ «តំបន់ក្រហម» «តំបន់លឿងទុំ» និង«តំបន់លឿង» ក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ ប៉ុន្តែបង្រួមតំបន់បិទខ្ទប់មកតូចវិញ។

  បើតាមសេចក្តីសម្រេចនេះ, តំបន់លឿង តំបន់លឿងទុំ និងតំបន់ក្រហម ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នឹងត្រូវអនុវត្តដូចវិធានការដែលដាក់ចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកន្លងទៅ ដោយក្នុងនោះតំបន់លឿង តំបន់លឿងទុំ អនុញ្ញាតឱ្យធ្វើចរាចរ និងសកម្មភាពចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះ ហើយតំបន់ក្រហមនៅតែបន្តរឹតត្បិតខ្លាំងក្លាដដែល។

  សូមអានសេចក្តីសម្រេច និងផែនទីបង្ហាញទីតាំងតំបន់ទាំង៣៖

  សូមអានសេចក្តីសម្រេច និងផែនទីបង្ហាញទីតាំងតំបន់ទាំង៣៖

   

  អត្ថបទទាក់ទង