ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ​នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន ១,៥១៥,៤៤៧នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា)

  ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1544
  សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ​នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន ១,៥១៥,៤៤៧នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា)សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ​នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន ១,៥១៥,៤៤៧នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា)

  គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន ១,៥១៥,៤៤៧នាក់។

  តារាងបញ្ជីបូកសរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ខាងក្រោម៖

  អត្ថបទទាក់ទង