ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ណែនាំពីការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ និងការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់ភូមិរយៈពេល ១៤ថ្ងៃ

  ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 854
  រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ណែនាំពីការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ និងការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់ភូមិរយៈពេល ១៤ថ្ងៃរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ណែនាំពីការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ និងការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់ភូមិរយៈពេល ១៤ថ្ងៃ

  នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ លោក អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការពង្រឹងការអនុវត្ត នូវវិធានការរដ្ឋបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់ភូមិ រយៈពេល១៤ថ្ងៃ ក្នុងករណីរកឃើញការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅទីតាំងណាមួយ នៃភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ចាម។

  សូមអានសេចក្តីណែនាំខាងក្រោម៖

  អត្ថបទទាក់ទង