ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន ១,២៩៥,៦៦០នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា)

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1555
សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន ១,២៩៥,៦៦០នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា)សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន ១,២៩៥,៦៦០នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា)

គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន ១,២៩៥,៦៦០នាក់។

* ក្រសួងសុខាភិបាល ចាក់បានចំនួន៖ ១,០០១,១១៧ នាក់។
* ក្រសួងការពារជាតិ ចាក់បានចំនួន៖ ២៩៤,៥៤៣នាក់។
* សរុបចំនួន៖ ១,២៩៥,៦៦០នាក់ (គិតថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១)

អត្ថបទទាក់ទង