ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

អភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរី ពិនិត្យទីតាំងត្រៀមព្យាបាល និងកន្លែងចត្តាឡីស័ក

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ផ្ទះហ្វេសប៊ុក 1793
អភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរី ពិនិត្យទីតាំងត្រៀមព្យាបាល និងកន្លែងចត្តាឡីស័កអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរី ពិនិត្យទីតាំងត្រៀមព្យាបាល និងកន្លែងចត្តាឡីស័ក