ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា ចេញសេចក្តីបញ្ជាក់បន្ថែមពីការលក់អង្ករបញ្ចុះតម្លៃពី១ម៉ឺន ទៅ២ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយបេ ទម្ងន់៥០គីឡូក្រាម

  ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 2271
  សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា ចេញសេចក្តីបញ្ជាក់បន្ថែមពីការលក់អង្ករបញ្ចុះតម្លៃពី១ម៉ឺន ទៅ២ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយបេ ទម្ងន់៥០គីឡូក្រាមសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា ចេញសេចក្តីបញ្ជាក់បន្ថែមពីការលក់អង្ករបញ្ចុះតម្លៃពី១ម៉ឺន ទៅ២ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយបេ ទម្ងន់៥០គីឡូក្រាម

  សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី ១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ បានបញ្ជាក់ថា៖

  «ការបញ្ចុះថ្លៃអង្ករបន្ថែម ពី ២០ម៉ឺនរៀល ទៅ៤០ម៉ឺនរៀល ក្នុងមួយតោន ឬ ពី ១ម៉ឺនរៀល ទៅ ២ម៉ឺនរៀល ក្នុងមួយបេ ៥០គីឡូក្រាម លើតម្លៃគោលដែលបងប្អូនធ្លាប់ទិញកន្លងមក មិនមែនលក់ក្នុង ១បេ ៥០គីឡូក្រាម តម្លៃ ១ម៉ឺនរៀល ទៅ២ម៉ឺនរៀលនោះទេ»៕

  សូមអានសេចក្តីប្រកាសរបស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករដូចខាងក្រោម៖

  អត្ថបទទាក់ទង